Za 10 groszy
   Imieniny: Celiny i Walerego
   STRONA GLÓWNA    ARTYKULY    OGLOSZENIA DROBNE    FORUM    GALERIA ZDJEC    KATALOG WWW    LOGOWANIE    REJESTRACJA  
  MENU
· Artykuły
· Dopisz Artykuł
· Ogloszenia drobne
· Reklama
· Katalog WWW
· System punktowy
· Twoje konto
· Zaproś sąsiada
· Szukaj w serwisie
· Listy maillingowe
· Giełda podręczników
· Kalendarz wydarzeń
· Galeria zdjęć
· Wwwizytówki
· Kontakt, pytanie

Moja dzielnica:
· Mapa dzielnicy
· Rozkład jazdy ZTM
· Książka telefoniczna

Zdjęcia Satelitarne:
· Omap
· Google
· Kolejka w Urzędzie Dzielnicy Bemowo

Usługi:
· Webdesign

  WWWIZYTÓWKI
Wojskowa Akademia Techniczna

Opieka kardiologiczna przez telefon 24h

Zamów Wwwizytówkę....

  KTO JEST ON-LINE?
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło

Zarejestruj się.
Jako użytkownik serwisu możesz więcej, np. zobaczysz kto jest on-line, ilu jest użytkowników, ...

  ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
Wysłano dnia 07-03-2004 o godz. 11:21:52 przez Admin
Autostrada przez Bemowo Autor: Gość

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Rozwoju Regionalnego zawiadamia, że na wniosek inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej „S-8” - Trasy Armii Krajowej
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=2352MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 te. centr. (22) 695-69-97, fax 620-37-04 www.mazowsze.uw.gov.pl

Wojewoda - MIZIELIŃSKI Leszek 620-13-97
Wicewojewoda SIECZKOWSKI Maciej 695-62-75
Wicewojewoda LANC Elżbieta 695-65-45
Dyrektor Generalny WYDRA Tadeusz 695-62-36

Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno - Budowlanej, tel.695-65-29
Z A W I A D O M I E N I E
o wszcz ciu post powania Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U.03.80.721) - zawiadamiam - |e na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, OddziaB w Warszawie - zostaBo wszcz te post powanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-8 - Trasy Armii Krajowej na odcinku: w zeB Konotopa /gm. O|arów Mazowiecki/ w zeB Prymasa Tysi clecia /Warszawa/. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi jest jednocze[nie decyzj zatwierdzaj c projekt podziaBu nieruchomo[ci. Stronami post powania w sprawie s - wBa[ciciele, u|ytkownicy wieczy[ci, lub zarz dcy nieruchomo[ci poBo|onych na dziaBkach usytuowania obiektu i nieruchomo[ci znajduj cych si w obszarze oddziaBywania obiektu. Jako obszar oddziaBywania obiektu przyjmuje si obszar ograniczony izoliniami dopuszczalnego oddziaBywania haBasu przedstawionymi w raporcie oddziaBywania przedsi wzi cia na [rodowisko. (a gdzie zanieczyszczenie powietrza ??)

Teren inwestycji obejmuje dziaBki: MIASTO PIASTÓW - OBR B - 1 PIASTÓW: 56/1, 56/2, 57, 58, 72/2; GMINA O{ARÓW MAZOWIECKI - OBR B KONOTOPA: - 251/1, 254/1, 210, 217/3, 205/1, 206/1, 250/2, 250/3,250/5, 207/1, 252/1, 208/1, 209/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 217/2, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1; - OBR B JAWCZYCE: - 51/3, 53, 61/4, 61/3, 156/1, 96/1, 50/3, 51/4, 58/1, 47, 45, 81, 42, 54, 184, 183/2, 59/2, 60/5, 60/4, 60/8, 60/9, 60/10, 61/5, 61/6, 63/1, 164, 165, 166, 148, 151/1, 153, 154, 156/2, 144, 135/8, 136/4, 138/2, 140, 181; - OBR B MORY: - 8/2, 7, 33/2, 36/1, 35/1, 34/2, 47, 19/4, 19/3, 20/1,21/1, 22, 23, 16/1, 8/3, 6; - OBR B - OZRODEK DOZWIADCZALNY MACIERZ: - 4/40, 4/41, 4/35, 1, 2, 3, 5, 4/51, 4/21, 4/39, 4/34, 4/36; - OBR B - PGR SZELIGI: - 23, 222, 260, 261, 264, 265; GMINA BABICE STARE OBR B - BLIZNE AASZCZYCSKIEGO: - 282/1, 262/2, 263/2, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 258, 268,142, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 277, 278/1, 278/12, 278/13, 279/1, 279/2, 291, 280/2, 281, 282/2, 282/3, 271, 261/2, 244, 267, 269, 270, 243/3, 242, 132/1, 133/1, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144/3, 145, 101/2, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 81, 80/1; M. ST. WARSZAWA - DZIELNICA BEMOWO OBR B - 6-13-03: - 5, 6, 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17; - OBR B - 6-13-01: - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; - OBR B - 6-10-07: - 13, 12, 14, 22/2, 25; - OBR B - 6-13- 14: - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 40; - OBR B - 6- 11-02: - 7, 9, 10, 11, 12, 23, 32, 50, 51, 54/4, 54/5, 60, 72, 73, 76, 82, 83, 89, 90, 91, 124, 125, 2, 4, 6, 8, 13, 19, 21, 27, 28, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 49, 54/3, 54/6, 63, 65, 77, 78, 86, 87/13, 87/14, 88, 92, 93, 94, 105, 107, 118; - OBR B - 6-11-03: - 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 28, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 103, 104, 110/1, 111, 112, 114, 153, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 66, 67, 68, 109, 116; - OBR B - 6-11-06: - 1, 15, 16/1, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52; - OBR B - 6-08-11:- 389; - OBR B - 6-08-04: - 1, 2, 14; - OBR B - 6-11-04: - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; - OBR B - 6-06-15: - 1, 4, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 2, 5, 7, 21/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 95; - OBR B - 6-08-05: - 6; - OBR B - 6-15-01: - 67, 64/69, 68/16, 68/12, 68/11, 68/10, 68/9, 68/8, 68/14, 68/13, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/1, 69, 60,86,87, 65, 66/1, 66/3, 62, 64/38; M. ST. WARSZAWA - DZIELNICA WOLA OBR B - 6-06-03: - 1, 2, 6, 7, 9, 10; - OBR B - 6-06-01: - 1, 2, 3; M. ST. WARSZAWA - DZIELNICA {OLIBORZ OBR B - 7-03-01: -

2. Jednocze[nie, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony [rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627), informuj o zamieszczeniu w - Publicznie dost pnym wykazie danych o dokumentach zawieraj cych informacje o [rodowisku i jego ochronie danych o powy|szym wniosku. Akta sprawy oraz - Publicznie dost pny wykaz danych o dokumentach zawieraj cych informacje o [rodowisku i jego ochronie - znajduj si w Wydziale Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 600, gdzie równie| mo|na zgBasza uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomo[ci. Znak sprawy: WRR.II-7046-D/4/2004

 
  POKREWNE LINKI
· Więcej o Autostrada przez Bemowo
· Napisane przez Admin


Najczęściej czytany artykuł o Autostrada przez Bemowo:
Gdzie będzie obwodnica?


  OCENY ARTYKUŁU
Wynik głosowania: 3
Głosów: 3


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


  OPCJE

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomych


"User's Login" | Logowanie/Założenie konta | 0 komentarze
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować
   STRONA GLÓWNA    KONTAKT    POLITYKA PRYWATNOSCI    FORUM    LOGOWANIE    REJESTRACJA  
LSI - LOKALNE SERWISY INFORMACYJNE
COPYRIGHT © 1999-2010

www.bemowo.pl | www.sadyba.waw.pl | www.targowek.pl | www.wawer.waw.pl | www.zoliborz.waw.pl
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund